شهرستان نی ریز استان فارس

آدرس

شیراز
شهرک آرین، پارک علم و فناوری

راه های ارتباطی

Email: info@masiram.ir
موبایل: 09355569387